Ochrona danych osobowych

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1.    Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Landmann Polska Sp. z o.o. ul. Kuziennicza 13b, 59-400 Jawor, dalej określaną jako „Administrator”. 

2.    Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  i w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny administratora;

3.    odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla ww. celów;

4.    Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. umowy;

5.    Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6.    Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

7.    Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji łączącej Cię z Administratorem umowy.”